Apie klubą ir Vedas

Svetainės skiriama A. Č. Bhaktivedantai Swamiui Prabhupadai (1896-1977) – šventam išminčiui, Vedų filosofui, daugybės knygų vertėjui ir autoriui, dvasiniam mokytojui, ačarijai, atvežusiam esmines Vedų žinias į vakarų pasaulį ir rodžiusiam dvasinės kultūros bei tikro žmogiškumo pavyzdį visam pasauliui.

 

Straipsniai apie vedas:

Vedų literatūros biblioteka (Nitaigauracandra.lt)
• Apie Vedas (Vedų kultūros centro aprašymas)
• Vedos – sakralinis arijų genčių tekstų rinkinys
(terapijatau.lt tekstas ir video)• Vedinės pasaulėžiūros ištakos Lietuvoje (sarmatas.lt)


Visais klausimais ar pasiūlymais kreiptis kontaktais:
veduklubas@gmail.com  |  mob: 860220227.

Kas yra vedų klubas ?
Ukmergės Vedų kultūros klubas tai bhakti jogą praktikuojančių Ukmergės gyventojų bei kitų dvasinę išmintį palaikančių asmenų bendruomenė. Klubo tikslas yra padėti vieni kitiems tobulėti dvasiniame kelyje. Vedų klubas remiasi tarptautinės Krišnos Sąmonės bendrijos (ISKCON), įkurtos A.C. Bhaktivedantos Swamio Prabhupados, pavyzdžiu ir tikslais.

Ukmergės Vedų kultūros klubo siekiai
(+ įgyvendinama, – siekiama įgyvendinti ateityje)
+ Reguliariai kviesti lektorius keliančius žmonių sąmoningumą bei dvasingumą.
+ Patiems daryti paskaitas bei seminarus.
+ Platinti vedinę literatūrą.
+ Leisti su klubo veikla susijusias skrajutes, plakatus ir informaciją internete.
+ Rengti kirtanus, harinamas bei renginius kuriuose bus giedami šventi Dievo vardai.
– Rengti renginius Ukmergės rajono kaimuose ir kitose vietose.
– Kurti terpę vaikų ir jaunimo dorybiniam, intelektualiniam ir dvasiniam tobulėjimui.
– Teikti nemokamo vegetarinio maitinimo paslaugas.
– Leisti laikraštį skatinantį dvasinę kultūrą, bei pateikiantį klubo informaciją.
– Filmuoti Dievo sąmonę žadinančius reportažus
– Kurti dievocentrinius filmus ir spektaklius.
– Rasti pastovias patalpas reguliariam nemokamam maitinimui prasadu, kirtanams ir paskaitoms.
– Rasti patalpas tinkamas meditatyviam gyvenimui, svečių apnakvindinimui ir bendrai dvasinei veiklai.
– Kviesti Ukmergiškius remti klubo veiklą bei prisijungti prie jos.

Apie Šrila Prabhupada lietuviškai:

Interviu su Šrila Prabhupada, apie vedų išminties kultūros atvežtos į vakarus dvasinę esmę:

Rusiškai ir angliškai: